Club- API (aanspreekpersoon Integriteit)


Een positief, veilig en open klimaat is belangrijk in elke sportclub. Het is dan ook belangrijk om binnen de club aandacht te hebben voor een cultuur van openheid waar iedereen het gevoel heeft om moeilijke situaties of incidenten van grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden. 

Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waar sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
Hij/zij zorgt ook voor een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

In onze vereniging neemt Eddy Hoeman deze taak op zich. Eddy luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst onze leden door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. 

Eddy Hoeman


eddy@fidelisteam.be