Sportongeval


1° Verwittig Dirk Verheire

Verwittig Dirk Verheire (verheire.dirk@telenet.be of 0468 108 552). Indien mogelijk maakt deze onmiddellijk een aanvraag ongevallen op.
Zodoende krijgt u een ingevuld exemplaar per mail, met volgnummer om mee te nemen naar de dokter.
Graag opgave :
- Van de omstandigheden ( hoe is het ongeval gebeurd? )
- Wanneer voorgevallen ( tijdens training van of wedstrijd op ?? )
- Indien voorzien, …naam van uw hospitaal verzekeraar en polis nummer.

Dirk niet kunnen bereiken?  Dan vraagt U aan Uw trainer of afgevaardigde een formulier “Aangifte van ongeval”.
Of download het formulier hier.


2° Ga langs bij de dokter! 

Ga zo spoedig mogelijk naar een dokter van uw keuze of spoedgevallendienst.

3° Laat het formulier invullen door de dokter.

Belangrijk!

- Vul de beschrijving van het ongeval in! 
- Het formulier moet ondertekent zijn door het slachtoffer of ouder! 
- Kleef er een mutualiteitsklever op!


Indien nodig, vraag de dokter om het aantal kine behandelingen in te vullen. Let op: de verzekering van de K.B.V.B. betaalt enkel het aantal kine behandelingen terug welke aangevraagd werden. Bij verlenging van het aantal kine behandelingen steeds een nieuw voorschrift binnen brengen op het secretariaat alvorens met een nieuwe reeks behandelingen te starten.

4° Dien het ingevulde formulier in BINNEN 20 DAGEN! 

Dien het correct ingevulde formulier in bij Dirk ten laatste 20 dagen na het ongeval. Zo kan alles op tijd ingediend worden bij de voetbalbond.

5° Terugbetaling 

Na einde van de behandeling, dienen alle onkostennota's en het verkregen formulier van de
KBVB terug bezorgd te worden aan de gerechtelijke correspondent Dirk Verheire. Deze maakt uw
dossier dan over aan de KBVB voor terugbetaling van de onkosten.