Wie zijn we

Algemeen
KFC Damme is een voetbalvereniging aangesloten bij de KBVB met stamnummer 4861 en heeft zwart en wit als kleuren. Onze club ontstond nadat KFC Moerkerke en SVV Damme de handen in elkaar sloegen. De thuiswedstrijden vinden plaats op Sportpark Meuleweg te Moerkerke en op Sportpark ’t Veld te Sijsele.

Jeugdwerking
Onze doelstelling is om zo veel mogelijk jongens en meisjes op een plezante en sportieve manier te leren voetballen. Bij de jeugd komt resultaat op de tweede plaats. Iedereen komt aan spelen toe. We vinden het ook erg belangrijk om een aantal sociale vaardigheden mee te geven: beleefdheid, respect voor anderen, team-spirit.

Jeugdploegen
In onze voetbalschool kunnen de U6 en U7 terecht. We hebben op vandaag in elke jeugdreeks minstens één, meestal twee ploegen in competitie. Hier zijn we erg trots op! Bovendien stijgt ieder jaar het aantal jeugdspelers binnen onze vereniging. Vanaf de start van hun voetbalcarrière worden de jonge talenten begeleid door onze jeugdcoördinatoren en een team van gediplomeerde jeugdtrainers.

Damesploeg
Sinds 2010 beschikt Moerkerke over een damesploeg die vanaf nu verder gaat onder FC Damme. In het debuutjaar hebben de dames meteen promotie afgedwongen. Vanaf dan is onze damesploeg een goede middenmoter in 1e provinciale West-Vlaanderen.

Fanions en Beloften
De fanionploeg Heren speelt in 3e provinciale B. Wij treden met onze Beloften aan in de gewestelijke reeks. Wij zijn ambitieus en wensen de komende seizoenen onze ploeg uit te bouwen rond onze eigen Damse jeugdspelers en een aantal gerichte versterkingen om mee te doen voor de prijzen.
Missie & visie

Missie
Voetbal is bij uitstek een ontmoetingsplaats waar mensen met een gemeenschappelijke interesse contacten kunnen leggen en vrienden kunnen maken. Voetbal is emotie en passie…
Wij geloven erg sterk in een sociaal project waarin voetbal een ontmoetingsplaats is voor onze jeugd, hun ouders, familieleden, vrienden en kennissen. Deze groep mensen maakt van een club een vereniging en die vereniging moet altijd belangrijker blijven dan het individu.
De jeugdopleiding neemt in onze vereniging een centrale plaats in en wordt als een essentiële taak beschouwd. Wij willen een kwaliteitsvolle vereniging zijn waar het talent de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Door de spelers deze mogelijkheid aan te bieden willen wij een maximale doorstroming naar het fanionteam bewerkstelligen. We willen een motiverende en pedagogisch verantwoorde omgeving scheppen waarin jeugdspelers zich op sporttechnisch en menselijk vlak kunnen ontplooien en kunnen genieten van voetbalplezier, team-spirit en niet te vergeten… Fair Play!

Visie
KFC Damme begeleidt en coacht elke (jonge) voetballer vanaf 5 jaar. Wij willen jeugdspelers uit de streek aantrekken en de ideale mogelijkheden aanbieden om hun talent te ontplooien. Bij de keuze van opleiders en begeleiders en de omkadering is er veel aandacht voor kwaliteit. Daarnaast moeten de nodige logistieke omstandigheden gecreëerd worden om deze doelstellingen te kunnen realiseren.
We zijn bovendien een vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet- voetballers, kortom mensen met een hart voor het voetbal in Damme. Daarom willen we ook de ouders van onze jeugdspelers betrekken bij onze werking want zonder hun inzet kan er geen voetbalplezier zijn voor de vereniging. Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk – hoe klein dan ook – is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging want zij vormt het fundament, het kloppende hart, van onze club.